SPONKA
*** KVALITNÉ SPONY SO ZÁRUKOU PROTI PRASKNUTIU ***

SPONA MIRON 1

vrchné zatváranie

 

Spona slúži pre rýchle a jednoduché zopnutie nadierovaných dokladov, písomností, cenníkov, ponúk, letákov, časopisov, propagačného materiálu atď.

 

Zopne až 600 lisov. V archive nahradí zakladač. Je možné ju používať v papierových a
plastových zložkách alebo v rýchloviazačoch namiesto dodávaných plieškov. Spona určite nájde využitie v každej kancelárii, pomôže ušetriť náklady a je možné ju využiť všade tam, kde potrebujete zopnúť množstvo listov.

 

Spona sa vyrába zo špeciálneho materiálu, ktorý nepraskne ani pri mnohonásobnom používaní a firma poskytuje záruku proti prasknutiu.

 

 

    spona.cz

 

Návod na použitie:

Pred použitím doporučujeme sponu bez listov minimálne 1x zacvaknúť podľa návodu!

 

sponka.cz

1. Odlomte stredný diel

sponka.cz

2. Nadierované listy navlečte na vidlice.

sponka.cz

3. Na vidlicu navlečte odlomený stredný diel drážkou smerom hore a pritlačte

sponka.cz

4. Prečnievajúce části vidlice prehnite do pravého uhla a zošikma zasuňte pod zobáčiky.

sponka.cz sponka.cz