SPONKA
*** KVALITNÍ SPONY SE ZÁRUKOU PROTI PRASKNUTÍ ***

GDPR

 

 V souvislosti s problematikou GDPR firma SPONKA CZ s.r.o. deklaruje že:

1) pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje (citlivé údaje neshromažďuje). Ke shromažďování těchto údajů není potřebný výslovný souhlas subjektů, neboť je dán uzavřením smlouvy (kalkulací, objednávkou) a to buď písemně, nebo ústně.

2) shromažďovaná data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zvláštními zákonnými předpisy (zjm. Zákony č.563/1991 Sb. o účetnictví, č.262/2006 Sb. zákoník práce, č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č.586/1992 Sb. o daních z příjmů).

3) u pravidelných zákazníků jsou tato data umístěna v poštovních adresářích příslušných zaměstnanců a v systému účetních agend. Na vyžádání klientů lze tato data aktualizovat či trvale odstranit.

4) osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále nezpracováváme k marketingovým účelům a tato data dále neposkytujeme dalším subjektům (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním řízení či finanční správy).

5) osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež dávají klienti k výrobě u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.

6) firma dbá na všech úrovních o ochranu těchto údajů – přistupují k nim pouze zaměstnanci, kteří jsou instruováni, a jejich přístup k nim je omezen na dobu nezbytně nutnou k vybavení zakázky. Záloha dat probíhá v elektronické podobě a data jsou dostatečně zajištěna.

 

Referent pro ochranu osobních údajů ve firmě SPONKA CZ s.r.o. je Jiří Čaník, sponka@sponka.cz, a tel. 571 424 387.

 

V Halenkově 24. května 2018